Protokoll

Kronobergs luftvårdsförbund håller årsmöte under mars eller april månad varje år. 
Nästa årsmöte blir den 11 april 2019. 
Via länkarna nedan nås årsmötesprotokollet fär respektive årsmöte.

Årsmöte 2018 El & biogasbilar AB, Hammargatan 13, Växjö 
Årsmöte 2017
Region Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö
Årsmöte 2016
 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö
Årsmöte 2015
Stena Aluminum AB i Älmhult
Årsmöte 2014
 Volvo i Braås.
Årsmöte 2013 Ljungby Energi i Ljungby
Årsmöte 2012 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö
Årsmöte 2011 Vida
Årsmöte 2010 Växjö Energi AB
Årsmöte 2009 Stena Aluminium AB
Årsmöte 2008 Landstinget Kronoberg
Årsmöte 2007 Kosta glasbruk. Läs mer. 
Årsmöte 2006 Asa Herrgård. Läs mer. 
Årsmöte 2005 Elitfönster AB, Lenhovda. Läs mer.

Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger per år.

Nedan återfinns protokollen från förbundets styrelsemöten och de senaste årens årsmöten.
Nästa styrelsemöte blir ett telefonmöte den 18 mars 2019. Mötet därefter är årsmötet som blir den 11 april 2019 hos Växjö kommun (A-salen).