Protokoll

Kronobergs luftvårdsförbund håller årsmöte under mars eller april månad varje år. 
Nästa årsmöte blir den 11 april 2019. 
Via länkarna nedan nås årsmötesprotokollet fär respektive årsmöte.

Årsmöte 2019 Växjö kommun A-salen, Västra Esplanaden 18, Växjö. Bilaga 1 Referat.
Årsmöte 2018
El & biogasbilar AB, Hammargatan 13, Växjö. 
Årsmöte 2017
Region Kronoberg, Nygatan 20 i Växjö.
Årsmöte 2016
 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö.
Årsmöte 2015
Stena Aluminum AB i Älmhult.
Årsmöte 2014
 Volvo i Braås.
Årsmöte 2013 Ljungby Energi i Ljungby. 
Årsmöte 2012 Länsstyrelsen i Kronobergs län på Residenset i Växjö.
Årsmöte 2011 Vida.
Årsmöte 2010 Växjö Energi AB.
Årsmöte 2009 Stena Aluminium AB. 
Årsmöte 2008 Landstinget Kronoberg. 
Årsmöte 2007 Kosta glasbruk. Läs mer. 
Årsmöte 2006 Asa Herrgård. Läs mer. 
Årsmöte 2005 Elitfönster AB, Lenhovda. Läs mer.

Styrelsen sammanträder fyra till fem gånger per år.

Nedan återfinns protokollen från förbundets styrelsemöten och de senaste årens årsmöten.
Det närmaste årets möten i förbundet är planerade till den 7 juni kl 9 (Länsstyrelsen), 19 september kl 13 (Ljungby), 20 november kl 13 under 2019 hos Växjö kommun (A-salen) samt den 6 februari 2020 kl 9.

Uppdatering 2019-05-29: 7 juni stryks och ersätts av antingen 11, 19 eller 20 juni 2019. Besked kommer senast 5 juni 2019.