Bankgironummer

2019-08-12

Otydlig faktura: Vårt bankgiro är 5333-0353. 

Vår kassör försökte vara extra tydlig på fakturan i år eftersom vi bytte bankgiro i början av året.
För att vara extra tydlig markerades bankgironumret med grön bakgrund, så att ingen medlem av gammal vana skulle betala till det gamla numret. Tyvärr klarar inte scanningen av det och det blir istället en svart bakgrund till den redan svarta texten.
Vårt bankgironummer är 5333-0353.

Styrelsen