Luftvårdspristagare 2019 utsedd

2019-04-11

Kronobergs luftvårdsförbund har idag utsett 2019 års luftvårdspristagare vid årsmötet.

Motiveringen lyder:
Luftvårdspriset 2019
tilldelas
EVA HALLGREN LARSSON

för sitt mångåriga engagemang för luftfrågor i arbetet
som sekreterare i Kronobergs luftvårdsförbund.

Eva har en förmåga att uttrycka komplicerade fakta på ett lättbegripligt sätt och hon har pedagogiskt delat med sig av sin kunskap. Hennes analytiska förhållningssätt har drivit arbetet framåt, särskilt sambandet mellan hälsofrågor och luftföroreningar.

Eva har aktivt bidragit till att utveckla krondroppsmätningarna i Sverige och varit en outsinlig källa till kunskap, även på nationell nivå.