Inbetalningar av trängselskatt har felaktigt hamnat på vårt bankgirokonto

2019-02-01

Trängselskatt till Trafikverket har av misstag hamnat på luftvårdsförbundets bankgirokonto. Kontot har stängts för att förhindra nya felaktiga inbetalningar.

Under veckan (sedan 28 januari 2019) har det uppdagats att trängselskatt som skulle till Trafikverkets bankgirokonto istället har hamnat på förbundets bankgirokonto. Vi har noterat cirka 30 inbetalningar. Två har återbetalats (2019-02-01). Vår ekonom kan se vem som har betalt in pengarna, däremot inte vilket konto pengarna har betalats från.

Förbundet kommer under nästa vecka att skriva till dem vars pengar har hamnat hos oss, och be dem om uppgifter för återbetalning.
Vårt bankgiro öppnades i januari 2019 och oturligt nog var fem siffrorna identiska med Trafikverkets bankgironummer, bland annat de fyra sista.
Förbundet har avslutat detta konto och har, sedan i onsdags, ett nytt bankgirokonto för att inte få fler felaktiga inbetalningar. Det nya kontot liknar inte alls Trafikverkets konto.

Vi beklagar den uppkomna situationen, men gör vad vi kan för att skyndsamt betala tillbaka de felaktigt inbetalda pengarna.

Uppdatering 2019-02-05: Idag skickas breven till dem vars pengar felaktigt har kommit in på vårt konto.
Uppdatering 2019-02-11: Tre personer har hört av sig med anledning av breven och de har fått tillbaka sina pengar.
Uppdatering 2019-02-15: Tolv återbetalningar har gjorts av totalt 31 felinbetalningar.

Styrelsen