Årsmöte i Kronobergs luftvårdsförbund 2018-04-20

2018-04-19

Kronobergs luftvårdsförbund genomför årsmöte på fredag den 20 april 2018. Årsmötet genomförs i år hos El och biogasbilar på Hammargatan 13 i Växjö.
I samband med årsmötet kommer förbundet att dela ut årets luftvårdspris till en mottagare som bidrar till förbättrad luftkvalitet i Kronobergs län.

Under årsmötet presenteras resultaten av förbundets verksamhet.

Sofie Hellsten, IVL Svenska Miljöinstitutet AB, informerar om krondroppsnätets verksamhet och resultat, det vill säga hur stort nedfallet av svavel och kväve är över länet och vilka effekter det får i skog och mark.

Karin Söderlund, också från IVL, informerar om resultaten från tätortsmätningarna i länets kommuner. Det innebär att vi får veta vilka nivåer av luftföroreningar som finns i länets största tätorter (en per kommun). Karin kommer också att presentera resultatet från förbundets strategiska mätningarna av flyktiga organiska ämnen, VOC, som genomförts vintern 2017 - 2018.

Pressen är välkomna att delta vid årsmötet som äger rum mellan kl 9 och kl 12.

Kronobergs Luftvårdsförbund är en ideell förening som består av företag och organisationer som vill värna vår gemensamma luftmiljö. Sedan start 1986 har förbundet verkat för ökad kunskap om luften i vår närhet. Fullständig agenda för årsmötet finns på Luftvårdsförbundets hemsida, www.kronobergsluft.se

Frågor besvaras av
Eva Hallgren Larsson
Kronobergs luftvårdsförbunds sekreterare.
Växjö kommun
Tel 0470-413 36

Louise Ellman Kareld
Länsstyrelsen
Tel 010-223 78 96