Årsmöte den 20 april 2018

2018-03-15

Förbundets årsmöte 2018 äger rum på företaget El & biogasbilar i Växjö den 20 april 2018 kl 9 till 12.

Inom ramen för årsmötesförhandlingarna presenteras resultaten från förbundets mätningar inom Krondroppsnätet och Tätortsprogrammet.
Representanter för medlemsorganisationerna liksom intresserade, ännu icke medlemmar, är välkomna!
Anmälan görs till förbundets sekreterare senast torsdagen den 13 april 2017.

Styrelsen i Kronobergs Luftvårdsförbund