Läs om seminariet Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet

2018-02-15

På sidan Rapporter och länkar finns en ny länk ovanför rubriken: Förbundets seminarier där man kan ta del av de seminarier som förbundet har ordnat.

Missade du vårt luftseminarium?
Nu finns en sammanställning av vad som sades och presentationerna på förbundets sida om Förbundets seminarier med de viktigaste budskapen från dagen.

Vår luftkvalitet är relativt god i länet
Det kan vara problem med partiklar i luften
Luftföroreningarna kan orsaka till exempel demenssjukdomar

Vi behöver även fortsättningsvis bevaka och hålla luften i våra tätorter så ren och bra det går.