Kom på Luftseminarium 7 feb 2018 i Alvesta

Luftdag 2018 Skarmklipp

2018-01-24

Förbundet erbjuder föreläsningar om
Luftkvalitet och hälsoeffekter, besvär från luftföroreningar, luftens kvalitet i länet, hälsoeffekter från vedrök, statens styrmedel för renare luft samt, avslutningsvis, en diskussion och reflektion om samverkan i länet för bättre luft nu och framöver.
Luftdagen anordnas för personer med intresse för luftkvalitet och hälsa; företagare, tjänstemän, politiker, bransch-organisationer, hälso- och sjukvård.

Föreläsare är
- Bertil Forsberg, professor i miljömedicin, Umeå, och expert på hälsoeffekter av vedeldningsrök: Luftkvalitet och hälsoeffekter. -
- Kristoffer Mattisson, Arbets- och miljömedicin Syd i Lund: Besvär från luftföroreningar.
- Eva Hallgren Larsson, sekr i Kronobergs LVF: luftens kvalitet i länet.
- Bertil Forsberg: hälsoeffekter från vedrök.
- Ulf Troeng, sakkunning, Naturvårdsverket: statens styrmedel för renare luft samt en diskussion och reflektion om samverkan i länet för bättre luft nu och framöver.

Information om programmet:
Eva Hallgren Larsson (sekr Kr LVF), Växjö kommun
Therese Kronstrand, VEAB

Välkommen med din anmälan!