Nominera din kandidat till 2017 års luftvårdspris

IMG_7515

2016-12-20

Luftvårdspriset delas ut till myndighet, kommun, företag, organisation, förening eller enskild som uppfyller något av följande:
- På ett aktivt och effektivt sätt bidrar till att minska utsläppen av luftföroreningar från mark, vatten, fasta anläggningar eller rörliga utsläppskällor
- Genom opinionsbildning, kunskapsspridning eller liknande verkar för att minska utsläppen av luftföroreningar enligt ovan
- På annat sätt främjar Luftvårdsförbundets verksamhet

I samband med årsmötet finns det möjlighet för Luftvårdsförbundet att uppmärksamma gott luftvårdsarbete med förbundets luftvårdspris.
I år finns det möjlighet att nominera kandidater. Nominera din kandidat genom ett mejl eller en skrivelse till förbundets sekreterare senast den 23 januari 2017. Glöm inte att motivera nomineringen och att uppge dina kontaktuppgifter, så att vi kan kontakta dej om det skulle behövas.

Kronobergs Luftvårdsförbunds styrelse