Luftdag 7 sept 2016

2016-06-14

Du kommer väl på förbundets Luftdag den 7 sept 2016 kl 13-16

I anslutning till styrelsemötet i Alvesta den 7 september 2016 genomförs höstens "Luftdag".
Referenslaboratoriet för tätortsluftsmodeller, i vanligt tal: reflab, bjuds in för att under en timme informera om vilka olika modeller för luftberäkningar som finns.
Mer om programmet under Aktuellt.