Volvo CE i Braås fick Luftvårdspriset 2016

utdeln KA och Jorgen Sjostrand Volvo

2016-05-12

Kronobergs Luftvårdsförbund delade i samband med årsmötet 2016 ut luftvårdspriset till Volvo Construction Equipment i Braås.

Vid Kronobergs luftvårdsförbunds årsstämma 2016 delades Luftvårdspriset 2016 ut. Landshövding Kristina Alsér och förbundets ordförande Ingemar Hugosson överlämnade priset med följande motivering:

Kronobergs luftvårdsförbund är stolta över att tilldela Volvo Construction Equipment Braås Sweden 2016 års Luftvårdspris. Anledningen är världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner.

Att driva funktioner helt med förnybar energi är vad världen behöver för att klara den stora utmaningen som klimatförändringarna innebär. Volvo CE Braås Sweden är en av pionjärerna och banar väg för andra att följa efter.
Volvo CE Braås Sweden koncentrerar det fortsatta miljöarbetet till att minska energiförbrukningen med målet att bli världsledande inom hållbara lösningar.

Vi önskar Volvo lycka till med fortsatt gott miljöarbete!