Årsmöte den 21 april 2016

2016-03-18

Kronobergs luftvårdsförbund firar 30 år med årsmöte på Residenset i Växjö.

Vid årsmötet redovisas förbundets verksamhet: Krondroppsnätet, mätningar och beräkningar av luften i länets tätorter. Styrelsen redovisar resultatet från en turné till länets kommunstyrelser och förslag till fortsatta mätningar redovisas och diskuteras.

Eftermiddagen ägnas åt framtiden. Emilie Stroh, Arbets- och miljömedicin i Lund, talar om hur påverkas människors hälsa i länet påverkas av luftens kvalitet i ett längre perspektiv och Johan Berg från Linnéuniversitetet i Växjö talar om Skogen och klimatet i framtiden.