Medlemsinformation

Följande företag och organisationer är idag medlemmar i Kronobergs luftvårdsförbund och bidrar därigenom till luftövervakningen inom länet.

Kommuner & organisationer

Alvesta kommun
Lessebo kommun
Ljungby kommun
Markaryds kommun
Tingsryds kommun
Växjö kommun
Uppvidinge kommun
Älmhults kommun
Region Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län
Skogsstyrelsen Distrikt Kronoberg
Trafikverket

Företag & enskilda medlemmar

Arbets- och miljömedicin, Lund
E-On Värme Sverige AB
Flattinge Smådjurskremering AB
IKEA Industry Älmhult
Inwido AB, Lenhovda
IV Produkt AB, Växjö
Kosta Glasproduktion AB
Ljungby Energi AB
NIBE AB, Markaryd
Småländska bränslen AB
Stena Aluminium AB
Södra Skogsägarna
VIDA AB
Volvo Construction Equipments AB, Braås
Växjö Energi AB
Växjö Stift

Styrelsen 2018

Ordförande
Vice ordförande

Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot
Ordinarie ledamot

Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Adjungerad kassör

Adjungerad webredaktör

Revisor
Revisor

Revisorssuppleant
Revisorssuppleant

Valberedning (sammankallande)
Valberedning
Valberedning

Uppvidinge kommun
Länsstyrelsen i Kronobergs län

NIBE AB
Lessebo kommun
Skogsstyrelsen
Älmhults kommun

Småländska bränslen
Växjö kommun 
Region Kronoberg
Växjö Energi AB
Ljungby kommun
Trafikverket, Växjökontoret

Växjö kommun

Länsstyrelsen i Kronobergs län

Växjö kommun
Lessebo kommun

Växjö kommun
Alvesta kommun

Alvesta kommun
Lessebo kommun
Uppvidinge kommun