I debatten

På denna sidan samlar vi lästips och framförallt länktips på vad som händer inom luftforskning och vad som debatteras. 
Tipsa oss gärna!

Artiklar om Luftföroreningar på SVT och Sveriges radio

Artiklar om luftföroreningar hos Sveriges Radio (SR) och Sveriges Television (SVT).

Ren luft håller på att bli en sällsynt lyxvara

Veckans affärer rapporterar om att 95 procent av världens befolkning av nära 8 miljarder människor andas luft som inte klara internationella riktlinjer för vad som är hälsosamt. Läs hela artikeln på VA.se. (inlagt 2018-04-23)

Science-artikel om utsläpp från konsument- och industiprodukter

Förr var det tillverkning av saker som gav miljöproblem (från punktkällor) men nuförtiden är det användningen som ger miljöproblem (diffusa källor). 
En artikel i den amerikanska tidskriften Science, visar att användningen av produkter står för hälften av utsläppen till luft. 
Artikeln har refererats i svenska media. Sveriges Radio 2018-02-16, Aktuell hållbarhet 2018-02-21, och i Ny teknik 2018-02-16. (Inlagt 2018-02-22.)

Minskade utsläpp från vägtrafiken 2016

IVL:s pressmeddelande 2017-02-24
Utsläppen från den svenska vägtrafiken minskade med cirka fem procent under förra året, samtidigt som nybilsförsäljningen slog rekord. Nya mer bränslesnåla bilar men även en ökad användning av biodrivmedel, där HVO står för en stor del, är de huvudsakliga anledningarna till minskningen. Det visar statistik som IVL Svenska Miljöinstitutet och Trafikverket tagit fram.
Läs hela pressmeddelandet på IVL:s hemsida.  

Vedeldning och trafik största hoten mot luften i städerna

Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att betydelsen av lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat. Mest förvånade är forskarna över vedeldningens stora betydelse, med effekter i form av dödlighet av samma storleksordning som den från trafiken. Nya studier i dessa områden visar också ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke.
I IVL:s pressmeddelande finns det en länk till rapporten.