Aktuellt

2019 års luftvårdspristagare utsedd

Kronobergs luftvårdsförbund har idag tilldelat Eva Hallgren Larsson förbundets luftvårdspris. 

Årets luftvårdspristagare Eva Hallgren Larsson samt förbundets ordförande Ingemar Hugosson.

Årsmöte 2019

Ordinarie årsmöte ägde rum den 11 april 2019 i Växjö kommuns lokaler, A-salen, Västra Esplanaden 18 i Växjö. 

Under årsmötet presenterades resultaten från förbundets mätningar inom Krondroppsnätet och Tätortsprogrammet.
Se mer information i årsmötesprotokollet under fliken Protokoll.
Under mars månad 2019 har det innehållet av de små partiklarna PM2,5 uppmärksammats i media. Lars Jeppesen, Växjö kommun, informerade med anledning av detta om förbundets mätningar och resultat.  
Referat av alla föreläsningarna.

Eva Hallgren Larsson berättade om förbundets uppdrag från starten och fram till nu. Julia Ahlrot, Chef Strategi och Omvärldsrelationer Växjö Energi AB, presenterade en framtidsspaning på temat energi och vi påbörjade arbetet med hur luftvårdsförbundets arbete ska kunna bidra till den nödvändiga omställningen för att hejda klimatförändringarna. Det arbetet kommer att fortsätta under nästa luftseminarium under år 2020. 

Årsmöteshandlingar
Inbjudan/kallelse har skickats på e-post till förbundets medlemmar den 8 mars 2019
Bilaga 1 Medlemmar 2018
Bilaga 2 Styrelse 2018 
Flerårig arbetsplan 2019-2023
Bokslut
Verksamhetsberättelse

Nästa år hoppas vi att vi kan få ha årsmötet hos ett av våra medlemsföretag.  

Luftkvaliteten viktig på Earth week i Växjö

I bildspelet kan du se förbundets respresentanter Mathilda Johansson, Ljungby kommun och Lars jeppesen, Växjö kommun, när de pratar med intresserade medborgare om kvaliteten på luften i länet. Alla blev dessutom påminda om att tända brasan från toppen, och inte, som man gjorde förr, under brasan. Ju mindre rök, desto bättre.
Lite rök = lite luftföroreningar...

Flera ville diskutera de artiklar som har publicerats i media i mars månad 2019. Flera av artiklarna finns i fliken I debatten.

Utställningen är uppdaterad med nya skärmar och med mätresultat till och med 2017. Vill du låna den och ställa upp den i dina lokaler under en period? Hör av dej till förbundet så ordnar vi det.

namnlos
roterad2

Länsluftdag den 12 november 2018

Mätplats i Lessebo 2012. Foto Ulla-Britt Rundqvist

Måndagen den 12 november 2018 kl. 9 - 13 i  Stationshuset i Lessebo (gamla järnvägstationen vid järnvägspåret).

Agenda:  
Genomgång av filterhantering enligt IVL:s instruktion av Henrik Fallgren från IVL. Möjlighet att diskutera eventuella frågor angående provtagningen. 
Resultat från mätningar och beräkningar i länet. Rapport Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat 2017-2017 
Resultat VOC-mätningen. Rapport IVL U 5946 juni 2018

Länk till IVL:s provtagningsinstruktion: Intermittent provtagning av PM1, PM2,5 och PM10 med IVLs provtagare
Målgrupp är kommunernas luftprovtagare, som utför filterbyte och hanterar provtagningsutrustningen för kommunernas räkning i Kronobergs län. Anmäl närvaro senast 6 november till förbundets sekreterare Mathilda Johansson

2018 års luftvårdspristagare är utsedd

Förbundets ordförande och 2018 års luftvårdspristagare.

I samband med förbundets årsmöte den 20 april 2018 fick Daniel Erikson ta emot 2018 års Luftvårdspris.

Daniel har startat en facebook-grupp där han delar information som underlättar samverkan i trafikplaneringen. 
Gruppen har knappt 400 medlemmar och i gruppen, där alla är välkomna, delas nyheter, information, tips för att underlätta cykling i Växjö. 

Vi önskar Daniel och facebook-gruppen lycka till och gott genomslag i samhällsdebatten!   

Årsmöte 2018

Kronobergs Luftvårdsförbund kallar till ordinarie årsmöte fredagen den 20 april kl 9 - 13. Årsmötet äger rum på företaget El & Biogasbilar, Hammargatan 13, Växjö. Kallelse har skickats per e-post till förbundets medlemmar

Årsmöteshandlingar:
Bilaga 1 Medlemmar under år 2017
Bilaga 2 Styrelsen under år 2017
Flerårig arbetsplan 2018-2022
Bokslut 2017
Verksamhetsberättelse

Årsmötet lockade 30 deltagare från föreningens medlemmar, vilka gav ordförande Ingemar Hugosson förnyat förtroende. 

Referat från föredrag och presentationer.

Inledningsvis hälsade Stefan Hermansson oss välkomna till El & Biogasbilar på Hammargatan i Växjö.
Stefan berättade om sin resa från bilhandlare till entreprenör i fossilfria bränslen med mera. I hans fastighet bedrivs även andra verksamheter med koppling till bilbränslekonvertering, solel, Miljöfordon syd, fordonsutbildning (tunga fordon) och han är även en av flera parter bakom Alvesta biogas, där bönder från Alvesta omvandlar gödsel till biogas. 

Resultat från Krondroppsnätets verksamhet 2017 
Sofie Hellsten från IVL presenterade det senaste årets resultat från krondroppsmätningarna, vad som mäts, hur det ligger till med försurningen och vad data visar om övergödningen i länet. 

Resultat från tätortsmätningarna i Kronobergs län 2017
Karin Söderlund redogjorde för resultatet av mätningar av luftkvalitet i tätorter 2017 samt den skanning av lättflyktiga kolväten som har genomförts under vintern 2017-2018 i länet (endast resultat från kommunernas mätningar).

I samband med årsmötet tipsades om att man kan ta del av realtidsmätningar av partiklar både på Naturvårdsverkets och IVL:s hemsidor.

Luftvårdsförbundet deltar i Earth Week-fastivalen

Även i år finns luftvårdsförbundet på Earth Week-festivalen på konserthuset i Växjö den 24 mars. Träffa oss mellan kl 11 och 15, där vi finns med en uppdaterad utställning om utsläppen till luft och dess hälsoeffekter. Dessutom pratar vi om hur man tänder sin brasa och eldar med minsta möjliga utsläpp till luften.
Vi ses!

Seminariet Ekotransport 2030 - den 18 april 2018

Seminariet Ekotransport 2030, den 18 april 2018, ska handla om omställning till framtidens fossilfria transport- och mobilitetslösningar. Luftens kvalitet påverkas mycket av transportsektorns arbete och på vårt luftseminarium 2013 föreläste Håkan Johansson från Trafikverket i Borlänge om Transportsektorns utmaningar – fossiloberoende fordonsflotta. 
Konferensen ordnas av Aktuell hållbarhet och 2030-sekretariatet i Sockholm. Vi noterar att de som anmäler sig under 2017 deltar till ett lägre pris än de som anmäler sig senare.

Luftvårdseminarium den 7 februari 2018

Den 7 februari 2018 anordnade luftvårdsförbundet ett seminarium med fokus på luftkvalitet och hälsa på Hotell Rådmannen i Alvesta.
Program samt länk till Anmälan.

Hälsoeffekter av dålig luftkvalitet
Visste du att 5 500 personer i Sverige dör i förtid varje år på grund av luftföroreningar? Hälsoeffekter som orsakas av luftföroreningar beräknas kosta samhället omkring 42 miljarder kronor varje år. Bilavgaser, småskalig vedeldning och partiklar från vägslitage är några av de främsta källorna till luftföroreningar.
Vill du lära dig mer om dålig luft och vad vi kan göra för att förbättra luftkvaliteten och nå det nationella miljökvalitetsmålet Frisk Luft?

Boka in 7 februari 2018 i kalendern då Kronobergs luftvårdsförbund och Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge ordnar ett seminarium med inriktning på luftkvalitet och hälsa på Hotell Rådmannen i Alvesta. Under dagen föreläser bland annat Bertil Forsberg, professor i miljömedicin vid Umeå universitet, som under flera år forskat på hälsoeffekter av luftföroreningar.

Utställningen är i Växjö kommuns huvudentré från den 5 sept 2017

Utställningen finns nu att ta del i Växjö kommuns entrélokal, öppettiderna är 0730-1630, Västra Esplanaden 18. Välkommen att komma dit!

Utställningen var hos El- och biogasbilar i Växjö mellan 14 augusti och 5 september 2017

Stefan Hermansson, VD för El- och Biogasbilar, var den första att placera utställningen i sina lokaler. Nu är den på plats, åtminstone tre veckor framåt. 
Företaget El & Biogasbilar finns på Hammargatan 13 i Växjö och de säljer begagnade el- och biogasbilar. I länet finns snart tre platser att tanka närproducerad fordonsgas från slam, matavfall och gödsel. Redan nu går det att tanka fossilbränslefritt i Växjö (Hermibil) och Alvesta (Alvesta Biogas) och under 2018 kommer det att gå även i Ljungby (Norra infarten). Givetvis finns fler platser att tanka fordonsgas på, men det är miljövänligt, närproducerat biobränsle som uppmärksammas här. Det är ett bra alternativ till det importerade fossila drivmedlet bensin eller diesel som blir ett alltmer uppmärksammat problem för sin negativa påverkan på framförallt städernas luftmiljö.   

Stefan påpekar gärna att 
• Tillgången av svensk biogas är större än efterfrågan
• 5 kilo matavfall ger drivmedel för en personbil för en mil.
• Gödsel från tre kor ger drivmedel för en personbil under 1500 mil
• En halv tesked olja gör 10.000 liter vatten odrickbart.

Christina Broder (bilden), från företaget El och biogasbilar, tipsar om att företaget har en hemsida www.biogasbilen.se och även finns på facebook under namnet El & biogasbilar,

Låna gärna utställningen om luften i länet

Den utställning om luftkvaliteten i länet som togs fram till Earth week 25 mars 2017 går att låna för att sätta upp till exempel i kommunhuset eller biblioteketet. Meddela förbundets sekreterare, var, när och hur länge du vill att den ska stå framme.

Utställningen innehåller tre delar: 
Information om halterna av kvävedioxid, halterna av partiklar (och dess betydelse för människors hälsa) samt information om hur man kan minska utsläppen av oförbrända kolväten, det som i vanliga fall syns som rök. Ju mindre rök desto bättre. Dessutom ingår en tipspromenad, som med fördel kan sättas upp i anslutning till utställningen. Alla svar finns i utställningen. 

Utställningen är förpackad i en kraftig tygförpackning, som ryms i bagaget på en stor bil. 

Årsmöte den 21 april 2017

Årsmöte genomfördes den 21 april 2017 hos Region Kronoberg, Nygatan 20, Växjö.
Kallelse har skickats per post till förbundets medlemmar

Årsmöteshandlingar:
Bilaga 1 Medlemmar under år 2016.
Bilaga 2 Styrelsen under år 2016
Flerårig arbetsplan 2017-2021. 
Bokslut 2016
Verksamhetsberättelse

Årsmötet inleddes med årsmötesförhandlingar. Årsmötet gav Ingemar Hugosson förnyat förtroende som ordförande.

Per-Erik Karlsson, IVL, presenterade resultat från krondroppsnätet för 2016. Han konstaterade att försurningsfrågan inte alls är överspelad och att vi måste vara försiktiga vid skogsbruk och inte plocka ut alla näringsämnen vid avverkning eftersom den näringsbrist som då uppstår i marken innebär en ytterligare försurning. Per Erik Karlssons sammanfattning av föredraget.

Karin Persson, IVL, presenterade resultat från Tätortsprogrammet som görs samordnat i länets kommuner och informerade om den skyldighet alla kommuner har att ha kunskap om sin luftkvalitet. Genom det samordnade tätortsprogrammet uppfyller länets samtliga kommuner denna skyldighet. 

Rapporterna om Tätortsluften 2016 och Krondroppsnätet i södra Sverige 2016 finns under fliken Rapporter.

Ett beslut som fattades på mötet var att styrelsen fick i uppdrag att undersöka möjligheten att utöka antalet provytor inom Krondroppsnätet till fyra i länet igen. Protokollet från årsmötet finns under fliken Protokoll

Avslutningsvis avtackades Hasse Bengtsson, Skogsstyrelsen, som efter 25 år i styrelsen uppmärksammades med blomma och diplom av förbundets ordförande och sekreterare.

Bilder från Earth week-festivalen i Växjö 25 mars 2017

img_2348klar1
img_2373
img_2371
img_2353klar1
img_2361klar
img_2359klar
img_2369klar
img_2352klar1

Intresset var stort från många varför man ska tända brasan uppifrån. Vår "omvände eldare" Olle från Lammhult visade och berättade om vilket paradigmskifte detta är.

Mathilda Johansson, Ljungby kommun, Eva Hallgren-Larsson, Växjö kommun och Louise Ellman Kareld, Länsstyrelsen i Kronobergs län, informerade lördagens besökare på Växjö konserthus om förbundets mätningar och hur man kan minska utsläppen från partiklar. Många stannade till, särskilt de som har vedkamin eller eldar med ved, och lyssnade med stort intresse.

Luftvårdsförbundet deltar på Earth week 25 mars 2017

Kronobergs luftvårdsförbund deltar på Earth week-festivalen på Växjö stadsbibliotek lördagen den 25 mars 2017.
Vi informerar om mätresultat för partiklar och kvävedioxid i Växjö och Kronobergs län. Visste du att genom att tända brasan rätt därhemma kan du minska utsläppen av partiklar rejält? 
Träffa en "omvänd eldare" och lyssna på erfarenheterna. 
Gå vår tipspromenad och vinn en fin mössa.

Träffa oss mellan kl 11-15. Välkommen!

Luftdag den 7 september

I anslutning till styrelsemötet den 7 september 2016, i Alvesta (kommunhuset) genomförs höstens "Luftdag".
Referenslaboratoriet för tätortsluftsmodeller, i vanligt tal: reflab, bjuds in för att under en timme informera om vilka olika modeller för luftberäkningar som finns. Reflab har en hemsida med information om sin verksamhet.

Innehållet under eftermiddagen, kl 13-17, planeras enligt följande:
- Referenslaboratoriet för tätortsluft – modeller informerar om olika modelltyper för att beräkna luftkvalitet, deras styrkor och svagheter, samt användarvänlighet vad gäller t ex förberedelser av indata och modellförståelse. För närvarande har SMHI denna uppgift på uppdrag av Naturvårdsverket för att hjälpa kommunerna att välja rätt mellan de olika modeller som finns. (Motsvarande finns för mätningar)
- Resultat från hittills utförda mätningar.
- Förslag till nytt program 2017 och framåt.
- Praktiska övningar.

Deltagande samt förslag på ytterligare punkter att ta upp under eftermiddagen meddelas Eva Hallgren Larsson (länk till mejladress finns i fliken Kontakt) snarast. Mer spikat program meddelas efter semestrarna, när alla era önskemål har bearbetats.

Även länets planerare är välkomna att ta del av SMHIs information om olika modellverktyg.

Efter Luftvårdsförbundets styrelsemöte på förmiddagen äts gemensam lunch på egen bekostnad. De som deltar på eftermiddagen är välkomna att inleda eftermiddagens Luftdag genom att ansluta till lunchen.

God luftkvalitet i Kronobergs län 2015

Luftkvaliteten är viktig för vårt generella hälsotillstånd. I Sverige, som generellt anses ha ren och fin luft, beräknas 20 gånger fler människor dö av luftföroreningar (5 500 per år) än av trafikolyckor (250 per år).

Kronobergs län är ett samverkansområde för kontroll av luftkvalitet, där alla kommuner deltar. Programmet, som drivs på uppdrag av Kronobergs Luftvårdsförbund, är en kombination av mätningar och beräkningar. Samverkan ger underlag för en samlad bedömning av situationen i länet.

Såväl mätningar som beräkningar tyder på att luftkvaliteten är relativt god i länet. Resultaten visar inga överskridanden av miljökvalitetsnormer. Under 2015 noterades halter under, eller i nivå med, angivna preciseringar inom miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Det största problemet utgör ”grova partiklar”, PM10, i likhet med de flesta övriga tätorter i Sverige. I Ljungby och Växjö har halterna av dessa under de senaste fem åren varit på en sådan nivå att mätningar krävs på minst en plats inom samverkansområdet.
I Älmhult förekommer tydligt förhöjda halter av butylacetat, som är ett flyktigt organiskt ämne som förknippas med påverkan från någon industri eller hantering av lösningsmedel. Extra undersökningar har genomförts för närmare utvärdering. Luftvårdsförbundet och Älmhults kommun arbetar vidare med frågan.
I rapporten redovisas utöver ovan nämnda halter, även kvävedioxid, som är högst på mätplatsen i Växjö, mindre partiklar, som uppvisar de högsta nivåerna i Tingsryd, samt bensen, som enbart mäts i Älmhult.

Rapporten Tätortsprogram i Kronobergs län Resultat 2007-2015 ligger även under fliken Rapporter/Länkar.

Bilden visar tabell 3 ur rapporten som visar vilka överskridande av beslutade partikelhalter som gjorts mellan 2008 och 2015.

Luftvårdspriset 2016 delades ut till Volvo Construction Equipment

Miljö- och säkerhetschef Rickard Alm och platschef Jörgen Sjöstrand tog emot priset för Volvos räkning.

Vid Kronobergs luftvårdsförbunds årsmöte delades Luftvårdspriset 2016 ut.

Landshövding Kristina Alsér och förbundets ordförande Ingemar Hugosson överlämnade priset till Volvo Construction Equipment i Braås med följande motivering:

Kronobergs luftvårdsförbund är stolta över att tilldela Volva Construction Equipment Braås Sweden 2016 års luftvårdspris. Anledningen är världens första koldioxidneutrala produktionsanläggning för tillverkning av anläggningsmaskiner.
Att driva funktioner helt med förnybar energi är vad världen behöver för att klara den stora utmaningen som klimatförändringarna innebär. Volva CE Braås Sweden är en av pionjärerna och banar väg för andra att följa efter.
Volvo CE Braås Sweden koncentrerar det fortsatta miljöarbetet till att minska energiförbrukningen med målet att bli världsledande inom hållbara lösningar.

Årsmöte 2016

Årsmötet ägde rum på Residenset i Växjö den 21 april 2016. 
Kallelse skickades per post till förbundets medlemmar. Ett 20-tal intresserade mötte upp från 14 medlemsorganisationer. 

Årsmöteshandlingar
Verksamhetsberättelse
Bilaga 1 Medlemmar under år 2015
Bilaga 2 Styrelsen under år 2015
Flerårig arbetsplan 2016-2020

Vid stämman omvaldes Ingemar Hugosson som ordförande i förbundet. Protokollet finns under fliken Protokoll.

Vid stämman redovisades förbundets verksamhet: 
Arbetet med och de resultat som erhållits från krondroppsnätet (Cecilia Akselsson, Lunds Universitet).
Förbundets arbete och resultat från tätortsprogrammet (Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun, sekreterare i förbundet).
Den genomförda kommunturnén (Ingemar Hugosson, Uppvidinge kommun, ordförande i förbundet).

Eftermiddagen ägnades åt vad framtiden kan innebära för förbundet:
Kristoffer Mattisson vid Arbets- och miljömedicin Syd talade om Luftkvalitet och människors hälsa.
Johan Berg vid Linnéuniversitetet talade om Skogen och klimatförändringarna.

Förbundets luftvårdspris delades ut.

Krondroppsnätet fyller 30 år

Krondroppsnätet fyller 30 år i år. Detta högtidlighålls den 13-14 oktober 2015 i Halland.
Det blir intressanta föredrag, exkursion, tillbakablickar, framtidsvisioner samt en paneldebatt.
Vidare blir det god mat och trevliga människor. Se vidare i inbjudan.

IVL bjuder på mat och lokal och deltagarna betalar själva för resa och logi. Antalet platser är begränsat.
Plats: Hotel Tylösand, Halmstad. Kontakta dem för bokning av rum. www.tylosand.se.
Uppge: ”Krondroppsnätet 30 år” vid bokning. Anmälan senast 24 augusti 2015 till Gunilla Pihl Karlsson, Cecilia Akselsson, Sofie Hellsten eller Per Erik Karlsson (Krondroppsnätets styrgrupp).

Stena Aluminium fick Luftvårdspriset 2015

Eva Hallgren Larsson, sekr, och Hasse Bengtsson, v. ordf. överlämnar Luftvårdspriset 2015 till Ulf Persson, Stena Aluminum.

Vid Kronobergs luftvårdsförbunds årsstämma 2015 har Stena Aluminium tilldelats Luftvårdspriset 2015.
Motiveringen lyder:

Kronobergs Luftvårdsförbund uppmärksammar Stena Aluminiums miljöarbete. Företagets investering i ny rökgasreningsanläggning innebär betydligt vassare teknik än vad som kan anses utgöra bästa möjliga enligt miljöbalkens mening. Investeringen innebär att utsläppen till luft har minskat, tidigare besvärande luktstörningar eliminerats och dessutom kommer spillvärmen till nytta i Älmhults fjärrvärmenät. Med facit i hand har både miljön och älmhultsborna haft god nytta av detta. Företagets miljöarbete är ett föredöme i Europa.

Priset togs emot av Ulf Persson, Stena Aluminium AB.
Nyheten uppmärksammades i media. Artikel i Mentor Newsroom och i recyclingnet.se.

Årsstämma 2015

Årsstämman genomfördes i Älmhult torsdagen den 23 april 2015.

Handlingar för nedladdning:
Kallelse
Verksamhetsberättelse
Bilaga 1 Medlemmar under år 2014
Bilaga 2 Styrelsen under år 2014
Bilaga 3 Bokslut
Revisionsberättelse
Flerårig arbetsplan

I samband med stämman omvaldes Ingemar Hugosson som ordförande i förbundet. Protokollet finns bland protokollen

Cecilia Akselsson, Lunds universitet redogjorde för resultaten från krondroppsnätet. Det genomsnittliga svavelnedfallet i länet var 2014 under 2 kg per hektar och år även om det finns en gradient i länet med högst nedfall i sydväst och lägre i nordost. Nivåerna av kvävenedfall ligger dock högre mellan 6 och 8 kg/hektar och år, vilket är över den kritiska nivån på 5 kg/hektar och år. Eva Hallgren Larsson, Växjö kommun och sekreterare i förbundet, presenterade resultaten från mätningar av luft i länets tätorter och konstaterade sammanfattningsvis att det är bra luftkvalitet i länet. 
På initiativ av Luftvårdsförbundet, tillsammans med andra luftvårdsförbund och Länsstyrelser i landet, har Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen beställt en utvärdering av Skogsstyrelsens obsyteprogram. Den gedigna utvärderingen presenterades av Cecilia Akselsson. Louise Ellman Kareld, Länsstyrelssen, talade om behovet av data för miljömålsuppföljning och tryckte på vikten av långa mätserier för att kunna använda data för uppföljning av miljömålen.

Intervju med Luftvårdsförbundets nye ordförande

Smålandsposten intervjuade vår nye ordförande.
Artikeln publicerades den 2 maj 2014.

Luftvårdspriset 2014

Kronobergs luftvårdsförbund tilldelade vid årsstämman Stefan Hermansson Luftvårdspriset för år 2014 med följande motivering:

Stefan Hermansson är en unik företagare som genom sina handlingar uppnår sådant som andra bara talar om.
Genom att bygga tankstationer för biogas löser Stefan problemet med distribution av producerad gas, länets moment-22-situation, och möter den efterfrågan som finns. Stefan möjliggör också en växande marknad. Hans företag bidrar till en fortsatt och förhoppningsvis ökande biogasproduktion genom att erbjuda både gasdrivna bilar och att konvertera bilar till biogasdrift. Arbetet medverkar till att uppnå miljökvalitetsmålet Frisk luft genom att öka användningen av förnyelsebara gasformiga bränslen.

Årsstämma 2014

Årsstämman 2014 genomfördes den 25 april i Volvos lokaler i Braås.

Presentationer: Krondroppsnätet, Tätortsprogrammet samt åtgärdsarbetet för att nå miljökvalitetsmålen.

Vid årsstämman avtackades Marianne Eckerbom som varit en mycket uppskattad ordförande sedan år 2011. Marianne önskade efterträdaren Ingemar Hugosson lycka till i arbetet. Protokollet från årsstämman finns under fliken Protokoll.

Handlingar för nedladdning:

Kallelse inkl preliminärt program
Verksamhetsberättelse
Bil. 1 Medlemmar under år 2013
Bil. 2 Styrelsen under år 2013
Bil. 3 Bokslut
Flerårig arbetsplan

Svenska luftvårdsföreningen har vårseminarium och årsmöte den 10 april 2014

Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte och seminarium 10 april 2014 äger rum på Naturvårdsverket Stockholm.

Tidpunkter:
Kl 09:30 - 10:15 Svenska Luftvårdsföreningens årsmöte;
Kl 10:15 - 16:35 Seminarium på temat EU: s nya luftpaket.

Program, kostnad och anmälningsuppgifter finns inbjudan. Anmälan senast den 4 april 2014 till Gunnar Hovsenius, för kontaktuppgifter se i inbjudan.

Elda rätt ger Mer värme och mindre sot!

Luftvårdsförbundet applåderar den kampanj som utarbetats genom stöd från Nordiska ministerrådet av ICCI, International Cryosphere Climate Initiative, och som syftar till att minska utsläppen av luftföroreningar och sot från vedeldning. Syftet är både att förbättra den lokala luftkvalitén, men också att bidra till att rädda Arkitis. Fem kommuner i Kronobergs län har informerat hushållen om hur man eldar med minimala utsläpp.

Läs mer:
pdf om att elda på rätt sätt- Kronoberg
pressmeddelande 2014-02-17
bakgrund till kampanjen

Luftseminarium med fokus på transporter

Luftvårdsförbundet ordnade ett luftseminarium den 27 november 2013 i Alvesta. Temat var transporter, luftkvalitet och hälsa. Referat och presentationer kan du läsa under fliken Rapporter/länkar.

I samband med seminariet avtackades Erica Richard som har lämnat styrelsen, åtminstone för tillfället. Luftvårdsförbundets vice ordförande Hasse Bengtsson avtackade henne

Kronobergs Luftvårdsförbunds luftvårdspris år 2013 tilldelades Lars Lindgren i samband med årsmötet

Priset delades ut med motiveringen:

Lars Lindgren driver med stort engagemang och envishet arbetet att med olika tekniker energioptimera Ljungby kommuns byggnader. För att nå klimatmålen måste energi sparas i befintliga byggnader. Fastighetsavdelningen har jobbat med energiinvesteringar och energioptimeringar. Arbetet med energisparfrågor kan vara ett ensamt uppdrag. Lars Lindgren står för kontinuiteten i den svåra utmaning med att i praktiken få förståelse för de störningar som uppstår när det ”skruvas” på en anläggning. Lars Lindgren har dessutom förmågan att på ett inspirerande och lättförståeligt sätt föreläsa och utbilda i klimatfrågor och då främst om energisparåtgärder. Med detta pris vill Kronobergs luftvårdsförbund sporra Lars Lindgren till fortsatt oförtrutet engagemang och att vidareutveckla energioptimering i sitt arbete på Tekniska förvaltningens fastighetsavdelning i Ljungby kommun samt inspirera andra organisationer och medarbetare till fortsatta, både stora och lite mindre, energieffektiviseringsåtgärder.

Priset delades ut av Luftvårdsförbundets ordförande Marianne Eckerbom.

Årsmötet 2013 den 18 april hos Ljungby Energi

Samling utanför huvudingången (husets norra del) kl 09.00

Årsmöteshandlingarna för nedladdning:
Kallelse inkl prel program
Verksamhetsberättelse
Bil 1. Medlemsförteckning
Bil 2. Styrelsen under 2012
Bil 3. Bokslut 2012
Flerårig arbetsplan
Förslag till revidering av stadgarna

Meddela närvaro senast 15 april 2013 till Eva Hallgren Larsson (epostadressen står i kallelsen) eller tel 0470-413 36.
Länk till Årsmötesprotokollet 2013.

Årsmötet 2012 den 18 april 2012 på Residenset i Växjö

Här finns årsmöteshandlingarna för nedladdning. Protokollet finns att läsa bland övriga protokoll.

Kallelse inkl föredragningslista
Verksamhetsberättelse
Bil 1. Medlemsförteckning
Bil 2. Styrelsen under 2011
Bil 3. Bokslut för år 2011
Underlag till pkt 19 i årsmötesprotokollet
Flerårig arbetsplan

I samband med årsmötet presenterade Sofi Hellsten, IVL AB, resultat från mätningarna inom ramen för krondroppsnätet och mätningar av marknära ozon vid stationen i Asa. Här finns en pdf av presentationen att ladda ner.

2011 års Luftvårdspris till Carl-Gunnar Hagberg

I samband med årsmötet den 15 april på Vislanda värdshus utdelades Luftvårdspriset till avgående ordföranden Carl-Gunnar Hagberg med följande motivering:

Carl-Gunnar Hagberg har mångårig politisk gärning i Växjö kommun och Kronobergs län. Sedan Luftvårdsförbundet bildades 1986 har han varit ledamot av förbundets styrelse och i obruten följd sedan 1991 varit förbundets ordförande under 20 års tid.
 
Carl-Gunnar Hagberg har, genom sin lugna och tydliga ledarstil, humor och ett starkt engagemang kombinerat med en god förmåga att lyssna och kompromissa, balanserat förbundets arbete med hänsyn till stora och små medlemmar, företag, myndigheter och förtroendevalda kommunföreträdare av olika färg.
 
Under Carl-Gunnars mycket engagerade ledning har förbundet genom sin verksamhet bidragit till kunskapsunderlag av mycket stort värde för såväl det globala och nationella som det regionala och lokala åtgärdsarbetet för en bättre miljö.

Carl-Gunnar avtackas av v ordf Carl-Philip Jönsson och sekr Eva Hallgren-Larsson

STORT TACK OCH LYCKA TILL Carl-Gunnar!

Nya medlemmar

E.On Värme Sverige AB
VIDA AB
Keycast Ljungby AB
hälsas varmt välkomna i förbundet. (2011-04-15)

Årsmöte 2011

Här hittar du årsmöteshandlingarna 2011 för nedladdning:
Kallelse årsmöte 2011
Verksamhetsberättelse
Medlemsförteckning Bil 1
Styrelsen Bil 2
Bokslut Bil 3
Budget 2012
Arbetsprogram 2012
(2011-03-11)

Årsmöte 2010

Årsmöteshandlingar 2010 för nedladdning:
Verksamhetsberättelse
Medlemsförteckning
Styrelse
Arbetsplan
Budgetförslag
Budgetbilaga

Turné till kommunstyrelserna i länet inför nytt avtal om tätortsmätningar

Luftvårdsförbundet genomför en informationskampanj till länets kommuner med presentation av programmet för samordnad kontroll av luftkvalitet i tätorter och hittillsvarande resultat av mätningar och beräkningar, med bedömning av luftkvaliteten i respektive län. Sex av länets kommunstyrelser (iblad dess arbetsutskott) har besökts mellan december 2009 och början av mars 2010.

Senaste resultaten av luftkvalitetsmätningarna

Samordnade mätningar av luftkvalitet startade i april 2007. Mätningar görs i Växjö, Ljungby och Älmhult av partiklar PM10, av kvävedioxid och av flyktiga organiska ämnen, bl.a. bensen. Resultaten t.o.m. oktober/november 2009 finns under fliken Mätningar i menyn till vänster eller hämtas här.

Resultaten visar att hittills har inte miljökvalitetsnormerna överskridits för luftkvalitet för partiklar (PM 10), kvävedioxid eller bensen. Våren och sommaren 2008 och 2009 hade dock flera perioder med höga partikelhalter. En möjlig orsak kan vara torrperioder då luften blir mer dammig. Höga partikelhalter har även förekommit under hösten 2008 och vintern 2009 i Ljungby vid flera tillfällen. Hösten 2009 har dock halterna varit "normala". Miljömålen för nämnda ämnen klarades också under mätperioden, med viss reservation för partikelhalten som dygnsmedelvärde. Däremot klaras varken miljömål eller miljökvalitetsnormen för marknära ozon (hälsoaspekter), enligt en rapport för mätningar i Asa under kalenderåret 2008.

Årsmöte 2009

Årsmötet 2009 hölls den 15 april hos Stena Aluminium AB i Älmhult. Vid årssmötet fastställdes det treåriga luftvårdsprogrammet. Årsmötet beslutade också om höjning av medlems- och undersökningsavgifter. Läs mer i årsmötesprotokollet. Vid mötet presenterades också hittillsvarande resultat från luftkvalitetsmätningarna och nedfallsmätningar, samt mätning av marknära ozon. Nedladdning av presentationerna kan du göra här: Luftkvalitet; NedfallOzon.

Luftkvalitetsprogrammet fortsätter

Styrelsen för Kronobergs luftvårdsförbund beslutade den 30 januari 2009 att fortsätta programmet för mätning och neräkning av luftkvalitet i länet genom förlängning av befintligt program från den i april 2009 och tre år framåt. Det förslag som nu har fastställts, efter att samtliga kommuner i länet bifallit förslaget,  kan du läsa här. Vid årsmötet tas slutligt beslut om det fortsatta programmet.

Luftvårdsseminarium den 27 november 2008 i Växjö

Luftvårdsförbundet ordnade en luftvårdsdag om luftföroreningarnas hälsoeffekter, föroreningsläget, om hur miljökvalitetsnormer berör samhällsplaneringen och företagen, samt hur man kan samordna kontrollen. Referat och presentationer kan du läsa under fliken Rapporter/länkar.

Luftvårdspriset 2007

Luftvårdspriset 2007 tilldelades Orrefors Kosta Boda AB vid årsmötet 2007. Förbundets ordförande Carl-Gunnar Hagberg överlämnade priset, en plakett i trä, till Anders Davidsson och Kennert Koch från glasbruksföretaget.
Motiveringen kan du läsa här