Styrelse 2020

Roll Namn Verksamhet
Ordförande Vakant
Vice. Ordf. Anna Angeland Nybro Energi
Sekreterare Caroline Lagerkvist Länstyrelsen
Ledamot Kristina Persson Emmaboda kommun
Ledamot Johanna Vöks Region Kalmar län
Ledamot Katarina Andersson Saft AB
Suppleant Christine Dahlgren Mönsterås kommun
Suppleant Jesper Nyberg Borgholms kommun
Suppleant Renate Foks Naturskyddsföreningen
Suppleant Lotta Lindeborg Mörbylånga kommun
Suppleant Camilla Olofsson Södra Cell
Suppleant Gustaf Nilsson Torsås kommun
Suppleant Simon Sörensen Xylem Watersolutions Manufacturing AB
Suppleant Katarina Svensson ABB Power Grids Sweden AB Figeholm

Revisorer och valberedning

Revisor Charlotte Liljencrantz DGE Mark och Miljö
Revisor Tina Erlandsson Region Kalmar län
Revisor suppleant Kerstin Blom Johansson IKEA Industry Hultsfred AB
Revisor suppleant Annika Andersson Sweco
Valberedning Catarina Lund Vatten och Samhällsteknik AB
Valberedning Caroline Gunnarsson Region Kalmar Län
Valberedning Karen Jensen Kommunförbundet Kalmar län

Medlemmar 2020

ABB Power Grids Sweden AB Figeholm
Borgholms kommun
Cementa AB
DGE Mark och miljö AB
Emmaboda kommun
Gustaf Kähr AB
Hultsfreds kommun
Högsby kommun
IKEA Industry Hultsfred AB
IUC
Kalmar Energi
Kalmar kommun
Kommunförbundet Kalmar län
Länsstyrelsen Kalmar län
Mönsterås kommun
Mörbylånga kommun
Naturskyddsföreningen i Kalmar län
Nybro Energi
Nybro kommun
Oskarshamns Energi Nät AB
Oskarshamns kommun
OKG Aktiebolag
Region Kalmar län

Regionförbundet
SAFT AB
Scania CV AB
SWECO
Södra Cell AB
Torsås kommun
Trafikverket
Vatten och samhällsteknik AB
Vimmerby Energi och Miljö AB
Vimmerby kommun
Västerviks kommun
Västerviks Miljö och Energi
WSP Sverige AB
Xylem Watersolutions Manufacturing AB