Mätningar och rapporter

Krondropp
Försurning och övergödning i Kalmar län- Resultatet från krondroppsnätet till och med 2018/19. https://www.ivl.se/download/18.5bd4aefa1729cd64da670e/1592471201709/C530.pdf
Försurning och övergödning i Kalmar län- Resultatet från krondroppsnätet till och med 2017/18.
https://www.ivl.se/download/18.4447c37f16fa0999d19188c/1580291613277/C403.pdf

Metaller i mossa förtätningsmätningar
Kalmar läns luftvårdsförbund gör förtätningsmätningar av metaller i mossa vart femte år utöver de nationella mossmätningarna.

Metaller i mossa i Kalmar län 2015
https://www.ivl.se/download/18.76c6e08e1573302315f3b88/1480415052320/C219.pdf

Metaller i mossa i Kalmar län 2010-2011
https://www.ivl.se/download/18.343dc99d14e8bb0f58b7630/1449742834412/B2051.pdf

Urbanmätningar
Urbanmätningar utförs i Kalmar under 2020. Mätresultaten kan ses hos IVL både som timvisa värden och presenterade i diagram.
https://www.ivl.se/sidor/vara-omraden/miljodata/aktuella-halter-i-luft/no2-karta.html

Ozonmätningar
Kalmar län är med i ozonmätnätet för södra Sverige. Länsstyrelsen finansierar mätningarna tillsammans med andra aktörer i ozonmätnätet. En del av mätningarna sker vid krondroppsstationerna.

Marknära ozon i bakgrundsmiljö i södra Sverige 2018
https://www.ivl.se/download/18.4447c37f16fa0999d19189c/1580299399536/C431.pdf

Övriga
Hg i gädda (Bifogad fil)