Luftdagen

Luftdagen anordnas årligen av Kalmar läns luftvårdsförbund. Medlemmar, skolor m.fl. bjuds in till att lyssna på luftrelaterade föreläsningar.

Luftdagen 2020

Kommer att hållas digitalt den 24 november.

Luftdagen 2019

Klimatförändringar globalt, effekter lokalt - Vad kan vi göra för att anpassa oss? – Lars Ljungström
Cirkulär ekonomi - Nyckeln till klimatomställningen - Nan Kjellberg
Full fart i rötkammaren - Biogas på frammarsch i Kalmar län- Elvira Laneborg

Luftdagen 2018

Grön infrastruktur – Per Markus Jönsson
Grön infrastruktur och hälsa i stadsmiljö – Marie Löhmus
SMHI – Luftkvalitetsmodellering med modellsystemet SIMAIR – Stefan Andersson
Regional energi- och klimatstrategi för Kalmar län – Madeleine Mårtensson