Kronobergs Luftvårdsförbund

Kronobergs läns luftvårdsförbund är en ideell förening med företag, kommuner, myndigheter och andra intressenter som medlemmar som påverkar luftmiljön eller har intresse av luftvård.

Förbundet organiserar och finansierar ett program med mätningar och effekter av försurande och gödande luftföroreningar. Förbundet har även en viktig roll i att samordna de olika kommunernas luftövervakning och driver ett program för samordnade mätningar och beräkningar av luftkvalitet i tätorter.

Information och redovisning av undersökningsresultat är viktiga delar av förbundets uppgifter. Verksamheten finansieras genom avgifter från medlemmarna, vilka för närvarande är 27 stycken. Medlemskapet förbättrar förutsättningar att leva upp till kravet i egenkontrollförordningen om att vara informerad om tillståndet i recipienten.

Vi vill bli fler medlemmar! Läs vår medlemsvärvningsfolder! Skriv ut och dela ut till potentiella medlemmar!

Årsmötet 2017 genomfördes den 21 april hos Region Kronoberg i Växjö. Handlingar och länk till presentationer ligger under fliken Aktuellt och protokollet kommer när det är klart att finnas under fliken Protokoll.

Luftvårdsförbundet är också ett debattforum för luftvårdsfrågor och förbundet ordnar regionala seminarier om luftvård. Vi genomförde ett Luftseminarium den 27 november 2013 under EU:s luftvårdsår. Information om innehållet och presentationer ligger under Rapporter/Länkar i vänsterspalten (skrolla ner en bit på sidan). 

Vi deltar också i arbetet med regionala miljömål.

För att stimulera till goda prestationer inom luftmiljöområdet utdelas ett årligt luftvårdspris.